Общи условия

Публикуването на обяви в този сайт е напълно безплатно и не се изисква регистрация. В случай, че желаете да се регистрирате, това би улеснило публикуването на следващи обяви. Всички обяви и коментари в сайта се публикуват абсолютно задължително на КИРИЛИЦА! Обяви и коментари, написани на латиница, ще бъдат коригирани или изтривани!

Екипът на MIKROTIK-BG.COM не носи отговорност за публикуваните обяви в този сайт за обяви, освен за тези,  в които изрично е упоменато, че MIKROTIK-BG.COM е продавач.

Указания за публикуване: Обявите си можете да публикувате от формата "Публикувай обява безплатно", към която има линк във всички страници на сайта. Първата стъпка е да се избере категория на обявата артикула или услугата, които продавате или предлагате. Попълването на повечето полета е задължително, за да добие Вашата обява завършен вид. С цел тя да бъде максимално полезна за евентуалните купувачи, моля, възползвайте се от възможността да дадете изчерпателна информация за обекта на продажба. След като сте формулирали Вашата обява и я изпратите, е необходимо да я потвърдите. За целта е необходимо да прочетете писмото, което сте получили на адресът на посочената в обявата електронна поща. Администраторите си запазват правото да преглеждат публикуваните обяви и при наличие на противоречия с настоящите Общи условия те да бъдат премахвани от сайта. Моля, отделяйте време за проверка на написаното - запазваме си правото да премахваме неграмотно написани обяви. Публикувана обява може да бъде редактирана или изтривана от Ваша страна.
Снимки: Допустимият размер на всяка снимка към обявите е 1 мб. Невъзможно е публикуването на обяви с по-големи снимки.

Забрани: Абсолютно забранено е публикуването на обяви с нецензурно и обидно съдържание. Забранено е публикуването на обяви с импулсни телефони, независимо дали това е указано. Недопустимо е повторното публикуване на една и съща обява. Не се толерира публикуването на обяви в неотговарящи на съдържанието им категории. Такива обяви ще бъдат премествани или премахвани незабавно от сайта. Ако все пак забележите обява в някое от горните нарушения, моля, обърнете се към нас на е-поща FORUM@MIKROTIK-BG.COM . Предварително благодарим за Вашето съдействие.

Внимание: Информацията в Сайта е публично достояние и затова съществува възможност недобросъвестни потребители да злоупотребят с нея. Ето защо в полето за контакти с продавача/подателя на обявата е задължително, същевременно достатъчно, въвеждането само на валиден е-mail адрес. Изборът да оставите и други координати за връзка е лично Ваш.

Промени в Общите условия: MIKROTIK-BG.COM си запазва правото да променя настоящите условия без предварително да известява потребителите. Новите Общи условия за публикуване на обяви влизат в сила от момента на тяхното публикуване в сайта.